Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

POPLATKY
Způsob úhrady:

> v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úřední dny - v pondělí a ve středu
                         >> otevírací doba 700 - 1130 a 1200 - 1700 
                         >> mimo úřední dny jen po domluvě
                         >> při vyhlášení nouzového stavu jsou údaje o otevírací době uvedeny na internetu, na úřední desce,
                              na dveřích do kanceláře obecního úřadu

> platební kartou v kanceláři obecního úřadu (mimo úřední dny jen po domluvě)

> na účet obce 5222841/0100 - o údaje lze požádat následovně:

                                                    >> osobně
                                                    >> telefonicky: 584 432 142
                                                    >> emailem: referent@supikovice.cz
                                                    >> sms: 737 112 653 

Poplatky mohou být uhrazeny jednotlivě nebo jednou částkou, vždy však uvádějte specifický symbol, kterým je číslo popisné / číslo hrobového místa, a do popisu uvést: kdo a druh poplatku/ů (např. Novákovi, odpad 3x,pes,voda,...  nebo Novák, 3xOdp,Pes,Voda...) - údaje slouží ke správnému zaúčtování úhrad. 

 

> pronájem hrobového místa (smlouva se uzavírá se správcem veřejného pohřebiště - Obec Supíkovice)
Poznámka: Ostatky mohou být uloženy na základě souhlasu správce veřejného pohřebiště a uzavřením nájemní smlouvy.

> vodné (smlouva se uzavírá s vlastníkem nemovitosti)       Obchodní podmínky         odkaz na fomulář
   - poplatek je vybírán čtvrtletně   

> odpad pro podnikatele
> pronájem pozemků
> pronájem obecních bytů
    > pronájem nebytových prostor
> tisk, kopírování
> traktor, hon
> správní poplatky: legalizace a vidimace, konverze dokumentu, přihlášení trvalého pobytu, rušení údaje o adrese trvalého pobytu, úkony prováděné v prostředí CZECH POINT (úhrada musí být provedena před zahájením úkonu)
 
Místní poplatky:  
> poplatek ze psů
> poplatek za užívání veřejného prostranství
> poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálního odpadu
> ...
 
Místní poplatky jsou vybírány obcemi na základě přenesené působnosti dle §15 z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - "MP", a §10 z.č. 280/2009 Sb., daňový řád - "DŘ", ve znění pozdějších předpisů a dle obecně závaznou vyhlášky obce Supíkovice, schválené zastupitelstvem obce s uvedením podrobností o jejich vybírání, právech a povinnostech poplatníka.
 
Upozorňujeme na "Ohlašovací povinnost", kdy poplatník je povinen nahlásit správci místního poplatku údaje potřebné k vyměření místního poplatku, a to dle § 125 - § 127 DŘ, dle § 14a, odst.3 MP, do15 dnů ode dne, kdy nastala změna nebo na základě výzvy k doplnění údajů pro vyměření místního poplatku.