Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

A) MÍSTNÍ POPLATKY 

Směrnice k stanovení navýšení neuhrazeného Místního poplatku po době splatnosti

 

1. MÍSTNÍ POPLATKY ZE PSŮ

Přiznání k místnímu poplatku ze psů od 1.1.2020 - tabulka *xlsx

> Přiznání k místnímu poplatku ze psů od 1.1.2020 - tabulka *pdf

 

2. MÍSTNÍ POPLATKY Z "ODPADŮ"
(Název od 1.1.2022: Místní poplatk 
za obecní systém odpadového hospodářství)

Od 1.1.2022 platí nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku a vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému. Dále zastupitelstvo schválilo Ceník pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které se chtějí zapojit do obecního systému odpadového hospodářství a tím prokazovat likvidaci odpadu tvořeného při podnikání.

Všechny tři dokumenty naleznete v OZV - Obecně závazné vyhlášky, Řády a pravidla

 

Oddíl 1 -  Fyzické osoby přihlášené v obci k pobytu včetně cizinců a Vlastníci nemovitostí v katastru Supíkovice

 

Oddíl 1 - Ohlašovací povinnost poplatníka místního poplatku za "ODPAD"

                     a) Přihlášení k místnímu poplatku z titu pobytu nebo z titulu vlastnictví nemovitosti

Přihlášení ve formátu [XLSX]
Přihlášení ve formátu [PDF]

  Strana 1 _ přihlášení poplatníka k platbě poplatku nebo přihlášení společného plátce za více poplatníků - rodina si zvolí svého zástupce, se kterým bude správce daně komunikovat ve věci platby poplatku v případě zahájení daňového řízení musí správce komunikovat s každým zletilým poplatníkem zvlášť. 

                     b) Žádost o osvobození dle OZV č. 6/2019 v aktuálním znění, článek 6, odstavec 2

  Příloha č. 1: čestné prohlášení poplatníka, že bydlí na jiné adrese než má vedený TP, dlouhodobě se tam zdržuje více než 9 měsíců v roce. Nutno doložit dokladem potvrzujícím toto prohlášení: doklad o úhradě poplatku na jiné adrese, nájemní smlouva, pracovní smlouva ... 

Příloha číslo 1 ve formátu [XLSX]    
Příloha číslo 1 ve formátu [PDF]

                    c) Žádost o vrácení přeplatku

 Příloha č. 2:  Žádost o vrácení poplatku v případě úmrtí nebo změny pobytu.
 Nárok na vrácení přeplatku má poplatník, který v průběhu roku změnil pobyt, nebo osoba uvedena v dědickém řízení. V případě nezletilého poplatníka má nárok na vrácení přeplatku zákonný zástupce nebo soudem ustanovený opatrovník.

Příloha číslo 2 ve formátu [XLSX]
Příloha číslo 2 ve formátu [PDF]

 

 

Oddíl 2 -  Právnické osoby a Podnikající fyzické osoby

 

Odkaz na OZV č. 1/2021 +  Ceník  +  OZV č. 2/2021

Přihláška do obecního systému odpadového hospodářství platná od 1.1.2022 - omlouváme se, momentálně se aktualizuje
Návrh smlouvy od 1.1.2022 - omlouváme se, momentálně se aktualizuje

 

 

 

V případě nejasností se obraťte na obecní úřad, nebo volejte +420 737 112 653.

 

B) OSTATNÍ POPLATKY 

Přihlášení a odhlášení odběru vody (změna odběratele) 

Odběratel může být pouze vlastník nemovitosti

 

> formulář (.pdf) -  Přihláška (str. 1-2) a Změna odběratele / výpověď (str. 3-4)

 

 

Jak uhradit poplatky - odkaz zde    

 

ZPŮSOB DORUČENÍ:
Vyplněnou a podepsanou žádost včetně příloh podejte v kanceláři OÚ Supíkovice osobně, poštou. 
Žádost lze poslat elektronicky za podmínky, že žádost bude podepsaná zaručeným elektronickým podpisem, anebo bude doručena datovou schránkou, znějící na jméno žadatele, je-li žadatel firma, tak datovou schránkou, znějící na firmu.

 

ID Datové schránky obce Supíkovice: scvbj9r