Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

úvodní plakát

 

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO   (Plakát )

  1) POUČTE SVÉ DĚTI
      Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru.

  2) VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
       Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

  3) UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
      Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

  4) KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
      Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

  5) UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
      V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

  6) ČTĚTE NÁVODY
      Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.

  7) HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
      Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření. 

  8) POZOR NA CIGARETY
      Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

  9) KONTROLA KOMÍNŮ
      Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

10) TOPTE, JAK SE MÁ
      Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.