Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Anketa

Jak často používat internet?

Celkem hlasů:
5954
Hlasování začalo:
12. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Již jste hlasoval(a).

Další zdroje

logo

logo

logo

Logo MV ČR

Darmoděj z.ú.

Terénní program

nabídka pomoci:

s dluhy, 
s doprovodem k lékaři či na úřad,
s bydlením,
s hledáním práce, 
s nezvládáním závislosti, nebo
 necítíte-li se psychicky dobře.
 

Plakát

WEB: Terénní program: Terénní program (darmodej.cz)

EMAIL: teren@darmodej.cz

TELEFON: 775 236 593,
                   774 706 863,
                   774 742 302,
                   774 742 301,
                    730 150 622, 
                    774 742 443, 
                  774 439 041
Stačí prozvonit a zavoláme zpátky!

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

1.  Přihlášení k trvalému pobytu

K trvalému pobytu je potřeba doložit vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí, nesmí být starší 3 měsíců, není-li, obecní úřad může v rámci svého obvodu zažádat o výpis přes Czech Point). Není-li přihlašovaný / zákonný zástupce vlastníkem nemovitosti,  je třeba souhlas vlastníka nemovitosti, který se dostaví spolu s přihlašovaným nebo bude doložen ověřený souhlas vlastníka se všemi náležitostmi
- jméno, příjmení, číslo dokladu vlastníka, který uděluje souhlas,
- identifikace nemovitosti - adresa, číslo domu, přehled všech vlastníků,
- přehled osob, kterým vlastník dává souhlas k přihlášení trvalému pobytu (jméno, příjmení, datum narození, platná adresa trvalého pobytu)
- datum a ověřený podpis ("legalizace") 
V případě více vlastníků stačí souhlas jednoho z nich, ostatní vlastníci budou o změně počtu osob přihlášených k trvalému pobytu 

Přihlašuje-li zákonný zástupce nezletilé dítě ve věku do 15 let, je nutné předložit rodný list nezletilého. 
Při přihlášení je nutné předložit občanský průkaz, týká se i dítěte do 15 let, kterému byl vydán občanský průkaz.
V případě, že přihlašovaný nemá platný občanský průkaz, může se prokázat platným cestovním pasem - týká se občanů s českým občanstvím.

Správní poplatek je ve výši 50 Kč za osobu starší 15 let.

2.  Rušení trvalého pobytu - Správní řízení dle § 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v platném znění

Žádost je nutné vyplnit pro každou osobu zvlášť i v případě nezletilé osoby. 
Ve správním řízení je nutné prokázat, že osoba, které je rušen údaj o adrese trvalého pobytu, zratila nárok na užívání nemovitosti a nemá v nemovitosti věci ve svém vlastnictví. 
Je-li to možné, prosíme o uvedení kontaktu na osoby uvedené v žádosti (telefon, email) pro snazší a rychlejší domluvu.
Poznámka: Svědek by měl svou výpovědí dosvědčit, že daná osoba splňuje podmínky pro zrušení  trvalého pobytu. Svědek by měl mít povědomí o jaký druh výpovědi se jedná a souhlasit s podáním svědecké výpovědi. V případě, že svědek nebude chtít podat výpověď, nebo neprokáže, tvrzení žadatele, může být řízení pozastaveno případně zamítnuto.

Osoba, které je rušen trvalý pobyt si musí po nabytí právní moci rozhodnutí zažádat o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů kdekoliv v České republice (u kterékoliv obce s rozšířenou působností):

Dle ust. § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, platnost občanského průkazu skončí nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

V souladu s ust. § 14 odst. 1 písm. d) bod 9 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je občan povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. V případě porušení této povinnosti se občan dopouští přestupku dle ust. § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, za což je možné uložit mu jako sankci pokutu do 10.000,- Kč.

Návrh na zrušení údaje o místu TP  [formát DOCX]
Návrh na zrušení údaje o místu TP  [formát PDF]


Správní poplatek ve výši 100 Kč za jednu žádost.

 

3.  Zavedení adresy pro doručování   

Jedná se o zavedení adresy pro doručování písemností v základních registrech, adresa musí být odlišná od trvalého pobytu.
Na tuto adresu pak budou všechny úřady doručovat písemnosti, nemáte-li zpřístupněnou datovou schránku.

Více informací naleznete na stránkách ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/zavedeni-adresy-pro-dorucovani-pisemnosti-jeji-zmena-nebo-zruseni-prostrednictvim-informacniho-systemu-evidence-obyvatel.aspx

Doporučený formulář ve formátu XLSX
Doporučený formulář ve formátu PDF