Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

POPLATKY

 

> pronájem hrobového místa
> vodné       Obchodní podmínky
> odpad pro podnikatele
> pronájem pozemků
> pronájem obecních bytů
> pronájem nebytových prostor
> půjčovné knihovna
> tisk, kopírování
> správní poplatky: legalizace a vidimace, konverze dokumentu, přihlášení trvalého pobytu, rušení údaje o adrese trvalého pobytu, úkony prováděné v prostředí CZECH POINT (úhrada musí být provedena před zahájením úkonu)
 
Místní poplatky:  
> poplatek ze psů
> poplatek za užívání veřejného prostranství
> poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálního odpadu
> ...
 
Místní poplatky jsou vybírány obcemi na základě přenesené působnosti dle §15 z. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - "MP", a §10 z.č. 280/2009 Sb., daňový řád - "DŘ", ve znění pozdějších předpisů a dle obecně závaznou vyhlášky obce Supíkovice, schválené zastupitelstvem obce s uvedením podrobností o jejich vybírání, právech a povinnostech poplatníka.
 
Upozorňujeme na "Ohlašovací povinnost", kdy poplatník je povinen nahlásit správci místního poplatku údaje potřebné k vyměření místního poplatku, a to dle § 125 - § 127 DŘ, dle § 14a, odst.3 MP, do15 dnů ode dne, kdy nastala změna nebo na základě výzvy k doplnění údajů pro vyměření místního poplatku.