Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Formuláře ke stažení

 

MÍSTNÍ POPLATKY ZE PSŮ, ODPADŮ, UBYTOVACÍ KAPACITY

Směrnice k stanovení navýšení neuhrazeného Místního poplatku po době splatnosti

 

> Přiznání k místnímu poplatku ze psů

> Ohlašovací povinnost poplatníka místního poplatku za "ODPAD"

   a)  Strana 1 _ přihlášení poplatníka k platbě poplatku nebo přihlášení společného plátce za více poplatníků - rodina si zvolí svého zástupce, se kterým bude správce daně komunikovat ve věci platby poplatku v případě zahájení daňového řízení musí správce komunikovat s každým zletilým poplatníkem zvlášť. Strana 2 _ úřední záznam o nahlášení změny údaje uvedeného na straně 1 - změna příjmení, narození, úmrtí, změna trvalého pobytu, změna kontaktních údajů,...  

  b)  Příloha č. 1: čestné prohlášení poplatníka, že bydlí na jiné adrese než má vedený TP, dlouhodobě se tam zdržuje více než 9 měsíců v roce. Doložit dokladem potvrzujícím toto prohlášení: doklad o úhradě poplatku na jiné adrese, nájemní smlouva, ...

   c)  Příloha č. 2: žádost o vrácení poplatku v případě úmrtí nebo změny trvalého pobytu.

 

 


Obecní byty

> Zadost_o_byt [DOC, 48 kB]

 

Evidence obvyvatel - trvalý pobyt

> Návrh na zrušení údaje o místu TP [DOC, 44 kB]

 

Přihlášení a odhlášení odběru vody (změna odběratele) 

> formulář

 

OCHRANA PŘÍRODY

> Žádost o povolení ( oznámení o) kácení dřevin rostoucích mimo les [DOC, 50 kB]

 

DOTACE  POSKYTNUTÉ  Z ROZPOČTU OBCE SUPÍKOVICE

         Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce od 01.01.2017

         (Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce do 31.12.2016)

                                       Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Supíkovice

                                        Finanční vyúčtování dotace včetně přílohy

                          

PRODEJ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE SUPÍKOVICE

      2015-09-25-pravidla pro prodej pozemků [PDF, 606 kB          2015-09-25-žádost o prodej pozemků [PDF, 130 kB]          Příloha č 1 - Žádost o prodej pozemku ve vlast obce Supíkovice (3) [DOCX, 48 kB]

 

OBECNÍ   POHŘEBNÉ

      PRAVIDLA pro poskytnutí obecního pohřebného            FORMULÁŘ - pro poskytnutí obecního pohřebného          FORMULÁŘ - pro poskytnutí obecního pohřebného.pdf

 

OBECNÍ   PORODNÉ

      PRAVIDLA pro poskytnutí obecního porodného           FORMULÁŘ - pro poskytntí obecního porodného          FORMULÁŘ - pro poskytntí obecního porodného.pdf

 

KULTURNÍ DŮM OBCE SUPÍKOVICE

      Provozní řád Kulturního domu v Supíkovicích [PDF, 95 kB]          Příloha č 1 KD - ŽÁDOST O KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM/VÝPŮJČKU1) NEBYTOVÝCH PROSTOR V KULTURNÍM DOMĚ V SUPÍKOVICÍCH [DOCX, 46 kB]

 

Jak uhradit poplatky - odkaz zde