Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

MÍSTNÍ POPLATKY 

Směrnice k stanovení navýšení neuhrazeného Místního poplatku po době splatnosti

 

MÍSTNÍ POPLATKY ZE PSŮ

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

 

MÍSTNÍ POPLATKY Z ODPADŮ

Ohlašovací povinnost poplatníka místního poplatku za "ODPAD"

   a)  Strana 1 _ přihlášení poplatníka k platbě poplatku nebo přihlášení společného plátce za více poplatníků - rodina si zvolí svého zástupce, se kterým bude správce daně komunikovat ve věci platby poplatku v případě zahájení daňového řízení musí správce komunikovat s každým zletilým poplatníkem zvlášť. Strana 2 _ úřední záznam o nahlášení změny údaje uvedeného na straně 1 - změna příjmení, narození, úmrtí, změna trvalého pobytu, změna kontaktních údajů,...  

  b)  Příloha č. 1: čestné prohlášení poplatníka, že bydlí na jiné adrese než má vedený TP, dlouhodobě se tam zdržuje více než 9 měsíců v roce. Doložit dokladem potvrzujícím toto prohlášení: doklad o úhradě poplatku na jiné adrese, nájemní smlouva, ...

   c)  Příloha č. 2: žádost o vrácení poplatku v případě úmrtí nebo změny trvalého pobytu.

 

Přihlášení a odhlášení odběru vody (změna odběratele) 

> formulář (.pdf) -  Přihláška (str. 1-2) a Změna odběratele / výpověď (str. 3-4)

 

 

Jak uhradit poplatky - odkaz zde    

 

ZPŮSOB DORUČENÍ:
Vyplněnou a podepsanou žádost včetně příloh podejte v kanceláři OÚ Supíkovice osobně, poštou. 
Žádost lze poslat elektronicky za podmínky, že žádost bude podepsaná zaručeným elektronickým podpisem, anebo bude doručena datovou schránkou, znějící na jméno žadatele, je-li žadatel firma, tak datovou schránkou, znějící na firmu.

 

ID Datové schránky obce Supíkovice: scvbj9r