Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Anketa

Jak často používat internet?

Celkem hlasů:
1648
Hlasování začalo:
12. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Další zdroje

logo

logo

logo

 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

sobota  26. KVĚTNA 2018

a

sobota  3. LISTOPADU 2018

 

  Název                                 Zahájení v hod.                          Ukončení v hod.

Horní aut. točna                                     800                                             820

Hostinec U parku                                   840                                             900

Dolní  - Aut. zastávka                             920                                             940

!!! ODPAD LZE PŘIVÁŽET NA URČENÁ MÍSTA  JEN V ČASE VÝŠE UVEDENÉM !!!

Stránka

  • 1

oprava silnice II/455

od 14.5.2018 do 30.10.2018

článek ze Supíkovického občasníku II/2018 ze dne 11.5.2018

Oprava silnice II/455:

Asi nejdůležitější zpráva aktuálního vydání Supíkovického občasníku se bude týkat dlouho plánované modernizace páteřní silnice přes Supíkovice č.II/455. Jedná se o projekt Olomouckého kraje a polské samosprávy směřující ke zkvalitnění silničního propojení měst Jeseníku a Nysy. Po třech letech příprav se přiblížil termín zahájení stavebních prací. O všech fázích projektu byli průběžně obyvatelé Supíkovic informování na jednáních zastupitelstva obce. Původní deklarované zahájení prací dne 9.5.2018 bylo z důvodu nedořešených administrativních kroků posunut na pondělí 14.5.2018. Znamená to, že od tohoto data budou obyvatelé obce vjíždět vozidly do staveniště, které bude označeno dopravními značkami v Písečné na rozcestí a u křižovatky Velké Kunětice – Strachovičky. Co to znamená? Průjezd obcí bude ztížen zvýšeným pohybem stavebních strojů a pracovníků pracujících na jednotlivých úsecích silnice. Chci požádat všechny občany o trpělivost a ohleduplnost vůči stavbařům, kteří vytvoří novou silnici přes Supíkovice. Koncem října firmy stavbu opustí a nám začne sloužit nová, lepší a bezpečnější trasa pro motorová vozidla i chodce pohybující se po vesnici. Vznikne nový most v kolonkách, propojí se chodníky ve spodní části obec, takže chodci budou chráněni před auty v nebezpečné zatáčce a vyřeší se nepřehledná situace na křížení místních komunikací a krajské cesty v místě u Národního domu.

Všechna tato opatření budou realizovaná v režimu částečné uzavírky.

Částečná uzavírka bude řešena po celou dobu stavebních prací to od 14.5. do 30.10.2018.

Po zahájení stavebních prací bude na začátek a konec modernizovaného úseku instalována dopravní značka zákaz v  jezdu s vyznačením objízdné trasy přes Mikulovice. Značení bude doplněno dodatkovou tabulkou mimo BUS, IZS a dopravní obsluhy. Znamená to, že do Supíkovic bude umožněn vjezd lidem s trvalým pobytem, zásobování obchodů a firem se sídlem v Supíkovicích, autobusům, hasičům a sanitkám. Další skupina řidičů, kteří budou do zákazu vjezdu (prostor stavby) vpuštěni budou zaměstnanci firem v Supíkovicích.

V okamžiku zboření starého mostu u Kolonek bude silnice prohlášena za slepou a objízdnou trasu přes místní komunikaci přes kolonky budou smět projíždět pouze autobusy a složky IZS. Toto omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu a striktní omezení je z důvodu zajištění co největší bezpečnosti v lokalitě Kolonky, kde se pohybují děti a ochrana obecní investice, kterou je nový asfaltový povrch na obslužné komunikaci kolem rybníku v kolonkách. Cesta není dimenzována na intenzivní automobilový provoz a hrozilo by při větším zatížení poškození vozovky.

Určitým způsobem vzniknou komplikace, ale tyto potrvají maximálně tři měsíce a výsledek v podobě kvalitní cesty bude využíván po dlouhá léta.

Poslední zmínka k tomuto tématu je k distribuci povolenek pro vjezd do staveniště. Tím, že na začátku stavebních prací budou prováděny činnosti u krajnice vozovky, instalace obrubníků a výstavba chodníků bude vjezd řešen na základě dodatkové tabulky, tedy dopravní obsluze vjezd povolen se zákazem vjezdu pro vozidla nad 3.5 t. V okamžiku, kdy by řidiči stavbou pouze projížděli do okolních obcí a stavebníci by byli hustotou provozu omezeni v práci a ohroženi na zdraví, dojde ze strany firmy provádějící práce k vydání povolenek opravňujících vjezd na stavbu. Povolenky budou pro snadnou identifikaci vozidel umisťovány na viditelném místě ve vozidlech a budou vydávány na obecním úřadě Supíkovice na základě předložení technického průkazu a občanského průkazu žadatele, kde bude možné ověřit trvalé bydliště a vlastnictví vozidla.

V průběhu stavby budou častěji probíhat kontroly dodržování pravidel silničního provozu policií ČR. Celá akce se připravovala více jak tři roky a nyní je tedy na nás všech, abychom tři měsíce projížděli Supíkovicemi opatrně a zajistili svým přístupem bezpečnou výstavbu zásadní trasy pro život v obci.

Informace zde uvedené jsou poslední výstupy z výrobních výborů, jehož členy jsou starostové Písečné, Supíkovic, představitelé stavebních firem, SSOK, Krajského úřadu Olomouc, dopravního inspektorátu městského úřadu Jeseník. Omezení dopravy a další specifikace povolování vjezdu do stavby se v průběhu prací budou částečně měnit a upřesňovat tak aby detaily vyhovovaly obyvatelům i zhotovitelům.

Každopádně přijde doba úplné uzavírky v okamžiku, kdy se bude klást finální nová asfaltová vrstva.

O tomto faktu budete včas informováni hlášením rozhlasu i informacemi na vývěsních plochách v zastávkách a obchodech v obci.

11. 5. 2018 Zobrazit méně

Seznam svozu separovaného odpadu

Svoz papíru a plastu

1. 2. 2016 Zobrazit více

Stránka

  • 1